S.no Generic Name Brand Name Packing
1 Rafoxanide 3.0% w/v RAFOVAEX 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
2 Oxfendazole 2.265% w/v OXYVAE – 2.265 – L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
3 Trimethoprim 8% w/v & Sulphadiazine 40% w/v DIAZAPRIM 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
4 Triclabendazole 5%w/v TRICLA-5 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
5 Ciprofloxacin 10% w/v CIPROCIN-LIQUID 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
6 Thiabendazole 13.3% w/v TRISOVAEX 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
7 Thiabendazole13.3% & Rafoxanide 2.27% w/v TRISOVAEX – R 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
8 Oxfendazole 9.06% w/v OXYZOLE-9.06 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
9 Sodium sulfachloro pyridazine 1% w/v SULCOPYRIN 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
10 Fenbendazole 10%w/v FENBENDAVAEX-10 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
11 Febantel 2.5gm, Praziquantel 2.5gm, Pyrantel pamoate 7.2g & Ivermectin 3mg per 100ml CEAMEC – L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
12 Vitamin A – 1lakh IU per ml A-VIT PLUS 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
13 Oxytetracycline HCl 100mg per ml IOXYVAEX-10 (LIQUID) 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
14 Triclabendazole 12gm & Alphalipoic acid 2gm TRISOVAEX – L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
15 Closantel 50 mg / ml CLOVAEX-5 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
16 Closantel 150 mg / ml CLOVAEX-15 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
17 Ivermectin 0.1% w/v CEAMEC – L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
18 Ivermectin 0.1% w/v & Triclabendazole 5% w/v CEAMEC - TCB 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
19 Ivermectin 0.1% w/v & Rafoxanide 3% w/v CEAMEC - R – L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
20 Albendazole 25 mg / ml ALBOVAEX - 25 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
21 Albendazole 30 mg & Niclosamide 100 mg / ml ALBOVAEX - N 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
22 Albendazole 25 mg & Rafoxanide 30 mg / ml ALBOVAEX - R 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
23 Levamisole Hcl 15 mg & Rafoxanide 15 mg / ml LEVAEX - R 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
24 Levamisole Hcl 30 mg & Rafoxanide 30 mg / ml LEVAEX - R(DS) 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
25 Fenbendazole 2.5% w/v FENBOVIT-L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
26 Fenbendazole 15 mg & Praziquantel 5 mg / ml FENBOVET-P 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
27 Oxyclozanide 3.0%w/v, Levamisole 3.0% w/v & Silymarine 0.4%w/v OXYVAEX PLUS 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
28 Albendazole 25mg & Rafoxanide 22.7mg RAFOZOLE (LIQUID) 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
29 Ciprofloxacin 125mg & Tinidazole 150mg per 5ml NORVAEX – TZL 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
30 Simethicone 1% w/v & Dil oil 0.5% v/v SIMCON PLUS 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
31 Fenbendazole 30 mg & Ivermectin 10 mg per ml OXYFEN PLUS – L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
32 Oxyclozanide 3.0% w/v & Tetramisole HCl 3.0% w/v OXYVAEX (LIQUID) 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
33 Sodium chloride 0.9% w/v SODICHLOR-0.9 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
34 Oxyclozanide 30 mg & Levamisole HCl 15 mg / ml OXYVAEX – L 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
35 Oxyclozanide 3.4 % w/v OXYVAEX 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
36 Oxyclozanide 60 mg & Levamisole HCl 30 mg / ml OXYVAEX - LD 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
37 Niclosamide 100 mg / ml NICOVAEX 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr
38 Niclosamide 100 mg & Levamisole Hcl 15 mg / ml NICOVAEX – LL 100ml,250ml, 500 ml, & 1 Ltr